top of page
Oświadczenie dotyczące wysyłania zapytania przez formularz kontaktowy:

Administratorem danych osobowych jest spółka N42 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 42/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000610932, NIP: 7010564618, REGON: 364136520, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: n42@n42.pl oraz numerem tel: 795 141 365.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do wysłania i obsługi zapytania przez formularz kontaktowy. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu e-mail, numeru telefonu, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

bottom of page