top of page

Znaleziono 3 elementy dla „”

  • Budujące wnioski z przeprowadzenia procedury Lex Deweloper dla Grupo Lar

    Dura lex sed lex? Minęło już pięć lat, odkąd procedura Lex Deweloper, czyli ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, na dobre wpisała się w krajobraz polskiego rynku legislacyjnego. Dla przypomnienia, jest to specustawa mieszkaniowa, która z założenia miała ułatwić pozyskiwanie terenów budowlanych i usprawnić proces wydawania decyzji administracyjnych, a tym samym przyspieszyć rozwój budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącej mu infrastruktury. Tyle, jeśli chodzi o teorię. W praktyce sprawa wygląda nieco inaczej. Wciąż proceduje się małą liczbę wniosków (od momentu zaistnienia ustawy przyjęto tylko 170 uchwał!). Co jest powodem takiego stanu rzeczy? Czyżby formuła długotrwałych konsultacji społecznych zniechęcała deweloperów do wejścia na tę ścieżkę prawną? Kłopotliwe fundamenty Mieliśmy przyjemność poznać ten proces dogłębnie za sprawą Grupo Lar Polska, dewelopera, który od 17 lat jest obecny na rynku polskim. Punkt wyjścia naszej współpracy był dość trudny, ze względu na sytuację zastaną – Grupo Lar Polska jako pierwszy deweloper zdecydował się skorzystać ze specustawy, niemniej napotkał na poważną przeszkodę. W październiku 2020 roku Projekt Lizbońska – kompleks budynków mieszkaniowo-usługowych zlokalizowanych przy ulicy Lizbońskiej 1 został odrzucony znaczącą przewagą głosów na Radzie Urzędu Miasta st. Warszawy. Powodem były opinie społeczników, krytykujące pierwotne założenia inwestycji, czyli postawienia bloku od 5-12 kondygnacji w samym sercu Saskiej Kępy. Dzielnicy, jak wiadomo, uznawanej za kultową i jedną za najpiękniejszych w stolicy. Przeprojektować myślenie Grupo Lar wyciąga wnioski z tego pierwszego podejścia. Biorąc pod uwagę specyfikę dzielnicy oraz wstępne opinie społeczników o projekcie, postanawia podejść do tematu na nowo, zmieniając głównego projektanta, na którego barkach spoczywała odpowiedzialność za lepsze wpasowanie inwestycji w tkankę Saskiej Kępy, oraz zatrudniając agencję, czyli nas. Postawiono przed nami istotne zadania – rozmowy z interesariuszami developera, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej konsultacji, a także wypracowanie formuły dialogu, która doprowadzi o stworzenia projektu satysfakcjonującego wszystkie strony. Realizację naszych zadań zaczynamy od organizacji pierwszych spotkań, tzw. Rozmów Sąsiedzkich, w grudniu 2020 roku. Służą one zbadaniu nastrojów i przebiegają w dość nieufnej atmosferze. Niemniej, pierwsza połowa 2021 roku staje się punktem zwrotnym dla losów Projektu Lizbońska. Z inicjatywy inwestora oraz naszej, po wielu spotkaniach z mieszkańcami wprowadzono zmiany do instrukcji, która zmienia nazwę konsultacji społecznych na „Dialog o inwestycji”. Po prostu konsultacje społeczne tak bardzo kojarzą się z miejskimi konsultacjami, że potrzebna była zmiana nazewnictwa. Zmiana nomenklatury pokazuje otwartość developera do wysłuchania wszystkich stron, a także wzajemność w relacji z wszystkimi zainteresowanymi. Z kolei w maju inwestor zgłasza gotowość do przeprowadzenia Dialogu, poprzedzonych 10-dniową kampanią informacyjną. Budując porozumienie W ramach zaproszenia do Dialogu – naszych „rozmów sąsiedzkich” wszystkich zainteresowanych stron, projektujemy i implementujemy kompleksową kampanię informacyjną, W której informujemy i zapraszamy na konsultację zmienionego projektu. Kampania jest wielokanałowa, by dotrzeć do różnych grup wiekowych, składającą się ze strony www z informacjami o projekcie, ulotek wrzucanych do skrzynek pocztowych, plakatów informacyjnych, kampanii na autobusach, obrandowanych przyczepek informujących o spotkaniach, bannerów na płocie w lokalizacji budowy, kampanii w kanałach social media czy artykułów w mediach lokalnych. Po tak szeroko zakrojonych działaniach, przyszedł czas na podjęcie Dialogu o inwestycji. Odbywa się to różnymi drogami – w formie spotkań z zainteresowanymi w trybie on- i offline, za pośrednictwem specjalnej skrzynki e-mailowej, infolinii czy Facebook’a. Bardzo ważnym aspektem było to, że w spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele dewelopera i pracowni architektonicznej, co skróciło dystans i pozwoliło efektywniej adresować opinie oraz uwagi co do nowego projektu inwestycji. Wzorcowy projekt rozmów Po trzech spotkaniach i zebraniu 48 opinii dotyczących m.in. miejsc parkingowych, poziomu hałasu, układu drogowego, otwartości i dostępności osiedla, udało się przedstawić nowy projekt na kolejnych komisjach – MKUA, Ładu Przestrzennego i Rady Miasta st. Warszawy. 9 września 2021, po niespełna roku od odrzucenia pierwszego pomysłu na Projekt Lizbońska, zgoda na realizację inwestycji staje się faktem. Ale to nie wszystko. Sukces dewelopera, a także nasz jako agencji wspierającej jego działania polega nie tylko na urzeczywistnieniu planów związanych z inwestycją. Równolegle z projektem budowlanym, który perfekcyjnie wpisuje się w tkankę Saskiej Kępy, powstał jeszcze jeden projekt – wzorcowej, uważnej i empatycznej komunikacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami, czyli mieszkańcami, urzędnikami, radnymi, społecznikami i samym deweloperem. Co więcej, dzięki naszym wspólnym działaniom zmieniliśmy nomenklaturę urzędową, przemianowując obojętnie brzmiące konsultacje na żywy i reaktywny dialog. To wielki sukces każdej ze stron. Plan działań, czyli co zrobić, by odnieść sukces? Jak zatem odczarować myślenie o konsultacjach społecznych? Jak dzięki nim wzmocnić markę? Jaka jest zatem procedura? Oto najważniejsze kroki specustawy Lex Deweloper wg Instrukcji Prezydenta m.st. Warszawy. Proces ma kilka kluczowych etapów, trzeba się więc nastawić na 1-1,5 roku działań od pierwszego kroku do finalnej zgody. Krok 1. Opiniowanie koncepcji przez BAiPP Inwestor przedstawia koncepcję, opracowaną w zakresie określonym w Ustawie o ułatwieniach. BAiPP opiniuje uwzględnienia charakteru zabudowy miejscowości i okolicy, przedstawione przez inwestora materiały poświadczające wykorzystanie w przeszłości danego terenu, jako kolejowego, wojskowego, produkcyjnego lub usług pocztowych. Forma konsultacji: spotkanie zdalne (po warunkiem otrzymania kompletnej koncepcji co najmniej 7 dni przed datą spotkania) oraz opinia pisemna do przekazanego materiału. BAIPP zaopiniuje przedstawiony wariant koncepcji w ciągu 14 momencie formalnego złożenia wniosku z możliwością wydłużenia tego terminu do 28 dni. Krok 2. Ustalenie wstępnego zakresu oczekiwań zarządcy drogi oraz BZRD Inwestor przekazuje pozytywnie zaopiniowaną przez BAiPP wraz z opisem rozwiązań komunikacyjnych odpowiednim zarządcom dróg oraz do BZRD. Inwestor otrzymuje wstępną opinie z wytycznymi w terminie 30 dni od przekazania koncepcji. Krok 3. Dialog o inwestycji Inwestor w celu zwiększenia przejrzystości dyskusji na temat planowanej inwestycji podejmuje się organizacji dialogu o inwestycji, prowadzonego w celu poinformowania szerokiej opinii publicznej o planowanym złożeniu wniosku o lokalizację inwestycji mieszkaniowej i przedstawieniu koncepcji inwestycji, a także w celu rozmowy na jej temat. Początkiem kampanii jest mail z informacją wysłany do Centrum Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Dialogu w Planowaniu BAiPP Urzędu m.st. Warszawy, które mogą udzielić deweloperowi wsparcia metodologicznego co do całego procesu. Jednocześnie postem informacyjnym na social mediach CKS rozpoczyna się proces „dialogu o inwestycji.” Jednocześnie przeprowadza przed spotkaniami z mieszkańcami minimum 7 dniową kampanię informacyjną, aby poinformować o miejscu, godzinie i formie prowadzonych rozmów. Celem kampanii jest właśnie zaproszenia do aktywnego uczestnictwa, przekazania swoich uwag oraz wskazówek dla planowanej inwestycji, aby możliwie jak najbardziej wpisywała się w potrzeby lokalne. W efekcie dialogu o inwestycji Inwestor może wprowadzić zmiany do swojej koncepcji. Czas trwania procesu dialogu o inwestycji nie powinien być krótszy niż 21 dni. Dialog o inwestycji kierowany jest do mieszkańców obszaru, na którym zlokalizowana jest inwestycja oraz do pozostałych mieszkańców dzielnicy i miasta a także wszelkich organizacji społecznych oraz radnych miasta i radnych właściwej miejscowo dzielnicy. Po tych spotkaniach sporządzony jest raport z wszystkich działań i przedstawione są wszystkie złożone w jego czasie opinii (i te uwzględnione i nie). Koszty i zakres kampanii informacyjnej oraz spotkań z mieszkańcami w kontekście merytorycznym i finansowym są obowiązkiem Inwestora. Krok 4. Wstępna opinia MKUIA Projekt po konsultacjach może zostać przedstawiony MKUA. Spotkanie organizuje Urząd m.st. Warszawy, który zamawia koreferat przedstawionej koncepcji. Po prezentacji Inwestor może otrzymać fragment protokołu z posiedzenia komisji z jej stanowiskiem na temat projektu. Krok 5. Ponowna opinia BAiPP W przypadku wprowadzonych znaczących zmian do projektu po dialogu o inwestycji – Inwestor składa wniosek o ponowną opinię BAiPP do uwzględnionych zmian. Krok 6. Zadbanie o oświatę Po uzyskaniu opinii we wszystkich wyżej wymienionych instytucjach oraz pod warunkiem spełnienia warunków formalnych, w tym w szczególności wymogów w zakresie oświaty (w formie zaświadczenia, zawartego porozumienia lub inwestycji towarzyszącej w postaci placówki oświatowej). Od wielkości inwestycji i planowanego zwiększenia liczby mieszkańców ustalane są potrzeby oświatowe, które deweloper musi uwzględnić w swoich planach inwestycyjnych. Przy dużych projektach osiedlowych konieczne jest zaplanowanie nowej szkoły wg nowych standardów edukacyjnych z infrastrukturą sportową. Ta inwestycja towarzysząca musi zostać zaplanowana z Wydziałem Oświaty Urzędu m.st. Warszawy oraz z władzami dzielnicy. Krok 7. Opinia Komisji Ładu Przestrzennego? W niektórych przypadkach Prezydent m.st. Warszawy może wystąpić o stanowisko Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Warszawy o ich opinię na temat inwestycji Wówczas komisja zaprasza Inwestora do przedstawienia projektu i wydaje na tej podstawie swoją opinię. Krok 8. Rada Miasta st. Warszawy Ostatni krok. Po zebraniu wszystkich opinii, oczywiście najlepiej pozytywnych – Inwestor składa formalny wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Radzie m.st. Warszawy pod obrady. To wówczas przegłosowany może być ostateczny projekt uchwały i rozpoczynający już standardowy proces nabywania decyzji dotyczących budowy. Czas uprawomocnienia decyzji Rady Miasta st. Warszawy to 60 dni. Do odważnych świat (deweloperski) należy Przedstawiony proces może wydawać się skomplikowany i odstraszać potencjalnych deweloperów ze względu na wieloetapowość oraz dużą ilość stron decyzyjnych. Czy słusznie? Przykład Grupo Lar i Projektu Lizbońska pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze – w dzisiejszych czasach wygrywa się nie tylko śmiałą wizją, ale przede wszystkim elastycznością myślenia, umiejętnością słuchania i adaptacyjnością do zmian. Po drugie i najważniejsze – że da się przejść przez procedurę Lex Deweloper zwycięsko, mimo kryzysów do przezwyciężenia, dodatkowo umacniając swoją markę. Zwłaszcza, gdy ma się u boku agencję taką jak nasza – wspierającą mądrym doradztwem i dobranym scenariuszem działań. I naprawdę dzięki rozmowie można znacznie wzmocnić markę Inwestora. Do odważnych świat (deweloperski) należy Przedstawiony proces może wydawać się skomplikowany i odstraszać potencjalnych deweloperów ze względu na wieloetapowość oraz dużą ilość stron decyzyjnych. Czy słusznie? Przykład Grupo Lar i Projektu Lizbońska pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze – w dzisiejszych czasach wygrywa się nie tylko śmiałą wizją, ale przede wszystkim elastycznością myślenia, umiejętnością słuchania i adaptacyjnością do zmian. Po drugie i najważniejsze – że da się przejść przez procedurę Lex Deweloper zwycięsko, mimo kryzysów do przezwyciężenia, dodatkowo umacniając swoją markę. Zwłaszcza, gdy ma się u boku agencję taką jak nasza – wspierającą mądrym doradztwem i dobranym scenariuszem działań. I naprawdę dzięki rozmowie można znacznie wzmocnić markę Inwestora.

  • Orka na ugorze czy stukanie oklepanych frazesów jedną dłonią? O copywritingu w agencji PR

    Pisanie to praca. Nie jest to romantyczne „życie z wyobraźnią”, to ciężka praca przy biurku. Stephen King Napisanie efektownego, efektownego (nie mylić z efekciarskim) tekstu copywriterskiego to znacznie więcej niż kilka godzin stukania w klawiaturę. Profesjonalne podejście rozpoczyna się od dogłębnej analizy problemu, researchu i zrozumienia potrzeb klienta. Agencje PR inwestują czas w zrozumienie branży, w której klient pracuje, znajomość konkurencji i celów, zanim osoba namaszczona na opiekuna klienta przystąpi do pisania tekstu. To właśnie te staranne przygotowania stanowią fundament dobrego i sążnistego materiału dla prasy, a tenże jest jednym z filarów udanej kampanii medialnej. Stukanie frazesów czy orka na ugorze Ale zacznijmy od początku. Czy tworzenie tekstów – generalnie – rozumiane jako zawód, pomysł na ścieżkę kariery, to ciężka profesja? Sam Hemingway mawiał, że pisanie jest łatwe - wystarczy usiąść przy maszynie do pisania. Ale ten Sam Hemingway (nie Taco, Ernest) zaraz potem dodawał, że na kartkę trzeba wlać swoją krew. I to mówi już więcej o trudzie copywritera. Kto za mniej? Wysoka jakość tekstu to nie luksus. To fundamentalna wartość, która zawsze przynosi zwrot z inwestycji. Do agencji często zgłaszają klienci niezadowoleni z tekstów pisanych przez ich własnych pracowników, którzy mają na głowie multum innych obowiązków Zdarza się też, też, że copywriterzy zatrudniani do napisania jednego, konkretnego tekstu obiecują zlecającemu szybkie i tanie rozwiązania, ale nie dostarczają oczekiwanej jakości; mówiąc kolokwialnie – nie dowożą. Tworzenie tekstu, bez względu na to, czy będzie to komunikat prasowy dla ściśle sprecyzowanego profilu mediów, czy duży, płatny artykuł w gazecie ogólnopolskiej, to nie tylko transmisja myśli na papier, to także proces, który wymaga staranności, wiedzy i zaangażowania. Co dwie-trzy pary oczu, to nie jedna Profesjonalni copywriterzy w agencjach PR nie tylko piszą teksty, ale także poddają je dokładnej redakcji i korekcie. Każdy szczegół jest analizowany, a nieścisłości i błędy eliminowane. Wszystko po to, aby tekst był nie tylko atrakcyjny, ale także logiczny i skuteczny w przekazywaniu wiadomości. Powszechną praktyką jest, że osoba pisząca tekst pokazuje go członkom zespołu, którzy zgłaszają swoje uwagi. Myślicie, że tego tekstu przed publikacją nie czytał nikt z N42? Wolne żarty! Uwagi od innych z teamu są brane pod uwagę, nanoszone, autor robi korektę i dopiero potem wysyła pierwszy draft tekstu. Do którego klient ma zawsze swoje uwagi. Przyjmuje się zazwyczaj, że klient dwukrotnie robi uwagi przed ostateczną wersją. Relacje z mediami Agencje PR nie kończą swojej roli na napisaniu tekstu. To dopiero początek. Następnie przychodzi czas na jego sprzedaż i dystrybucję do konkretnych mediów. Agencje mają swoje budowane często latami i na bieżąco aktualizowane bazy mediów, a także już zbudowane relacje z redaktorami i dziennikarzami, co ułatwia sprzedanie treści w odpowiednich miejscach i mediach. To gwarantuje, że tekst dociera do właściwej grupy odbiorców. Praktyka, którą przyjęliśmy w N42 wygląda tak, że opiekunowie klientów proszą osoby z teamu, które mają dobre relacje z konkretnymi mediami, by ci osobiście odezwali do znajomych redaktorów z propozycją publikacji. W N42 pracują ludzie z bogatym dorobkiem zarówno PR-owym, ale też dziennikarskim. Byłemu dziennikarzowi zawsze prościej jest zapewnić publikacje w redakcji, której sam był kiedyś członkiem. Wartość profesjonalizmu / Ile kosztuje profesjonalizm? Firma wybierając agencję PR ma gwarancję jakości i pełnego wsparcia w procesie komunikacji zewnętrznej. To inwestycja, w profesjonalizm, staranność i skuteczność działań. A te, jak wiadomo, stanowią klucz do osiągnięcia celów komunikacyjnych i biznesowych.

  • Dlaczego warto współpracować z agencja PR?

    Nie dbaj o ilość informacji, ale o jakość. Nie chodzi o to, ile razy Twoja firma jest w mediach, ale jaką pozycję zajmuje w umysłach Twoich klientów. David Ogilvy, guru komunikacji medialnej: W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie każdy gracz konkuruje o uwagę klientów i mediów, profesjonalna komunikacja jest niezbędnym elementem strategii sukcesu każdej firmy. Jedną z recept jest wybór solidnej agencji PR z ugruntowaną pozycją na rynku i rozbudowanym portfolio klientów, która pomoże spółce zdobyć zainteresowanie potencjalnych klientów. Wielość kompetencji w jednym Jedną z największych zalet pracy z agencją PR jest dostęp do różnorodnych kompetencji w jednym miejscu. Zatrudniają one specjalistów w dziedzinie komunikacji (zarówno wewnętrznej, jak zewnętrznej), którzy pomagają w budowaniu relacji z mediami, influencerami, ale także, co ważne – z klientami (piony komunikacji korporacyjnej lub biznesowej, ale też strategii lub marketingu). Wszyscy opiekunowie klientów z agencji PR potrafią efektywnie komunikować się z różnymi grupami interesariuszy, rozumieją ich potrzeby, wiedzą jak profesjonalnie podejść do każdej kwestii. Opiekun Dla Twojej Marki Kluczowym elementem współpracy z agencją PR jest posiadanie dedykowanego opiekuna, który będzie odpowiedzialny za Twoją markę. Ten opiekun będzie pełnił rolę głównego kontaktu między Tobą a agencją, zapewniając ciągłą komunikację i odpowiedzi na Twoje pytania oraz potrzeby. Dzięki temu masz pewność, że Twoje cele i wizje są zrozumiane i realizowane z pełnym zaangażowaniem. Wiedza i Doświadczenie Agencje PR, takie jak Agencja N42, posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne doświadczenie w branży. Znają rynek mediów, wiedzą, jakie treści są atrakcyjne dla różnych redakcji i potrafią dostosować komunikat do konkretnej grupy odbiorców. Mają również dostęp do narzędzi i zasobów, które mogą znacząco zwiększyć efektywność działań komunikacyjnych. Briefing i Edukacja Praca z agencją PR wymaga odpowiedniego briefowania i przekazywania informacji. Chociaż agencja może mieć szeroką wiedzę branżową, to kluczowe jest dostarczanie jej szczegółów dotyczących Twojego produktu lub usługi. Agencja PR jest Twoim partnerem, ale musisz aktywnie uczestniczyć w procesie, dostarczając potrzebne informacje i wytyczne. Partnerska Komunikacja Skoro już padło słowo „partner”… Współpraca z agencją PR powinna opierać się na partnerskiej komunikacji. To nie jest relacja typowa dla dostawcy i klienta, ale raczej partnerska wymiana pomysłów i wiedzy. Agencja PR może działać jako doradca, konsultant, specjalista, rzecznik, a nawet pełnić rolę agencji marketingowej, oferując szeroki zakres usług, takich jak tworzenie scenariuszy i realizacja filmów reklamowych, kampanie marketingowe i identyfikacja wizualna. Kreślenie wizerunku firmy lub produktu To właśnie agencje zajmują się tym, czym jest sztuka kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Agencja PR przeprowadza gruntowną analizę rynku i proponuje strategię, która zakładała zarówno kampanię medialną, opiekę nad mediami społecznościowymi jak i relacje z kluczowymi influencerami z tego sektora. Kampania na rzecz zwiększenia świadomości danego schorzenia (i niebezpieczeństw związanych z brakiem podjęcia odpowiedniej farmakoterapii we wczesnych stadium choroby) nie tylko sprawi, że lek tej firmy zaznaczy swoją obecność na rynku, co może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży. Prócz wartości rozumianej jako przychód, bardzo ważny, o ile nie ważniejszy jest kapitał symboliczny – czyli, mówiąc prościej, to, jaki jest odbiór danego produktu oraz większa świadomość problemu. W dłuższej perspektywie firma dzięki odpowiedniej komunikacji przygotowanej przez agencję może przyczynić się do uratowania życia lub zdrowia wielu osób. Podsumowując: to magowie z agencji pieczołowicie dbają o to, jak mówi się o danym produkcie (radio, podcasty, TV, youtuberzy) i pisze (prasa tradycyjna i internet). Bywa, że w ich rękach jest też społeczne postrzeganie tegoż (co często, choć nie zawsze, jest w prostej linii skutkiem wprzęgniętej w życie strategii komunikacyjnej). Zrozumienie biznesowych wyzwań Wartość naszych firm zależy nie tylko od naszych osiągnięć, ale także od tego, jak są postrzegane przez innych. Dlatego dobre relacje z inwestorami i społeczeństwem są kluczowe. Warren Buffet, legendarny inwestor Agencje PR nie tylko doskonale rozumieją zasady komunikacji, ale także potrafią wniknąć w istotę problemów biznesowych klienta. Działając jako nieocenieni doradcy, oferują kompleksowe wsparcie w rozwiązywaniu trudnych zagadnień. Joanna Wilczek, CEO N42, podkreśla: Każda firma ma swoje unikalne wyzwania. Naszym celem jest identyfikacja tych problemów i opracowanie strategii, która pomoże osiągnąć cele biznesowe klienta. To właśnie w takim, czyli indywidualnym podejściu do każdego, kto się zwróci do nas o pomoc, kryje się klucz do sukcesu. Skrojone na miarę rozwiązania Najważniejsze jest nie tylko to, co mówisz o swojej firmie, ale także to, co inni mówią o niej. Public relations pomagają kontrolować ten przekaz. Bill Gates, założyciel Microsoft Agencje PR nie oferują gotowych recept na sukces. Zamiast tego, tworzą rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb i celów klienta. To partnerskie podejście do komunikacji, które może przynieść realne korzyści w postaci wzrostu widoczności i rozpoznawalności marki lub mieć niebagatelne znaczenie, gdy przedsiębiorstwo próbuje podbijać nowe rynki. Współpraca z agencją PR, to inwestycja w profesjonalną komunikację, która może przynieść znakomite efekty dla Twojego biznesu. Niezależnie od wyzwań, przed którymi stoi Twoja firma, współpraca ze specjalistami komunikacji daje gwarancję, że ci się powiedzie. W końcu, jak mówił Steve Jobs: Wizerunek to wszystko. Nawet najgenialniejszy produkt nie osiągnie sukcesu, jeśli nie potrafimy go skutecznie zaprezentować i sprzedać.

bottom of page