top of page

Kampania informacyjna

Dla międzynarodowego koncernu deweloperskiego – Grupo lar – zaprojektowaliśmy komunikację wokół powstającej inwestycji dewelopera na Saskiej Kępie, która przyczyniła się do pozyskania pozwolenia na budowę. Potrzebowaliśmy przygotować i wdrożyć działania edukacyjne dla lokalnej społeczności oraz wdrożyć nowatorski sposób konsultacji społecznych. 

Client

Grupolar

Year

2021

Głównym wyzwaniem była negatywna opinia urzędników oraz złe nastawienie społeczne do projektu, a także protesty i uwagi mieszkańców. Dlatego właśnie założyliśmy, że osią komunikacji będzie pełna transparentność oraz otwartość na komunikację z mieszkańcami i decydentami dzielnicy. A także ich pełne uczestnictwo i współodpowiedzialność za finalny projekt inwestycji. Projekt trwał 12 miesięcy, a jego celem była zmiana nastroju społecznego, uzyskanie przychylności mieszkańców oraz stowarzyszeń, a docelowo również urzędników i uzyskanie pozytywnej opinii Rady Miasta co do  budowy osiedla mieszkaniowego na ulicy Lizbońskiej w Warszawie. 

Realizowane przez nas działania opierały się między innymi na poprowadzeniu dialogu społecznego (nazwanego Rozmowami sąsiedzkimi), komunikacja z urzędami: Biurem Burmistrza, BAIPP, ZDM, MKUA oraz komisją Ładu Przestrzennego dzielnicy i miasta. W efekcie uzyskaliśmy pozytywną ocenę projektu na Radzie Miasta i pozwolenie na budowę. 

Narzędzia, które wykorzystywaliśmy przy realizacji projektu to m.in. media, social media, event, materiały ATL. 
 

W projekt zaangażowany był zespół w którego skład wchodził Zarząd N42, dział strategii,
kreacji oraz biznesu. 

bottom of page