top of page

MEDIA RELATIONS

GRUPO LAR

POLSKA

CEL

POTRZEBA

Celem działań było takie zaprojektowanie komunikacji wokół powstającej inwestycji dewelopera na Saskiej Kępie, które przyczyni się do pozyskania pozwolenia na budowę. Potrzebowaliśmy przygotować i wdrożyć działania edukacyjne dla lokalnej społeczności oraz wdrożyć nowatorski sposób konsultacji społecznych.

ZAŁOŻENIA

Założyliśmy, że osią komunikacji będzie pełna transparentność oraz otwartość na komunikację z mieszkańcami i decydentami dzielnicy. A także ich pełne uczestnictwo i współodpowiedzialność za finalny projekt inwestycji.

DZIAŁANIA

EFEKTY

Zrealizowaliśmy szeroki dialog o inwestycji w myśl Instrukcji Prezydenta m. st. Warszawy dot. dodatkowych konsultacji wniosków o lokalizacje inwestycji, której byliśmy inicjatorem. Opublikowaliśmy raport z dialogu. W efekcie uzyskaliśmy pozytywną ocenę projektu na Radzie Miasta i pozwolenie na budowę.

1

2

3

Za co odpowiada N42?

  • ​prowadzenie biura prasowego

  • akcje wspierające sprzedaż mieszkań

  • branding inwestycji

  • content wideo z kluczowych etapów budowy

  • doradztwo strategiczne

  • komunikacja B2B prowadzona ZA pomocą Linkedin

WSPÓLNE

SUKCESY

15%

organiczny miesięczny wzrost obserwujących na Linkedin

20%

sprzedanych mieszkań osiedla Lizbońska

137

informacji prasowych

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,

Joanna Wilczek Prezes N42

copyright N42 Sp. z o.o.

bottom of page