top of page

MEDIA RELATIONS

ELEC
TRA

CEL

POTRZEBA

Celem wspólnych działań było uporządkowanie komunikacji wewnętrznej, która wpłynie na zmniejszenie rotacji w zespole i przyciągnie talenty do organizacji. Potrzebowaliśmy prostych rozwiązań, które udrożnią komunikację do wewnątrz organizacji przy jednoczesnym zachowaniu wartości firmy rodzinnej. ​

ZAŁOŻENIA

Osią naszych działań było wprowadzenie narzędzi, które już są w organizacji – tak, aby pracownicy nie musieli uczyć się nowych rzeczy. Celem było również uporządkowanie komunikacji w social mediach, opartej o wartości firmy rodzinnej z równoległymi kampaniami rekrutacyjnymi i budowaniem pozytywnego wizerunku w oczach potencjalnych pracowników. ​

DZIAŁANIA

EFEKTY

Planowana i systematyczna praca z social mediami pozwoliła na organiczny wzrost obserwujących. Wprowadziliśmy nową identyfikację wizualną i hasła, z którymi utożsamiają się pracownicy i są jednoczesną deklaracją wartości firmy. ​

1

2

3

Za co odpowiada N42?

  • komunikacja do wewnątrz dla pracowników,​

  • zestawy onboardingowe dla pracowników – ułożenie ścieżki wprowadzenia nowego pracownika​

  • komunikacja na zewnątrz – Linkedin i Facebook, ​

  • koordynacja akcji dodatkowych dla pracowników, komunikacyjna oprawa wydarzeń dla pracowników,​

  • wypracowywanie nowego wyglądu firmy, ​

  • doradztwo strategiczne.

WSPÓLNE

SUKCESY

50%

organiczny wzrost obserwujących na Linkedin – o 50% od czerwca do listopada 2022,

2

wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej

3

komunikacyjne wypracowanie haseł dookoła marki, aby pracownicy utożsamiali się z firmą,

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries,

Monika Kubacka Head of Business & Strategy Department

copyright N42 Sp. z o.o.

bottom of page